ANASAYFA

15-19 Ekim Tarihleri Arasında Çin’deki Fuara Katılacağız

15-19 Ekim tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek olan China Import & Export Fair/Canton Fuarı’na katılacağız

 

Genç ve dinamik kadrosu ile daima ileriyi hedefleyen Elcab Kablo, yurtdışı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Firma 15-19 Ekim 2017 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek olan China Import & Export Fair/Canton Fuarı’na katılacak. Elcab Kablo AŞ İhracat Müdürü Hatice Aslandağ ile firmaları, hedefleri ve kablo sektörü hakkında konuştuk.

 

Başlangıçtan bu güne kadar 2017 yılının görünümü nedir? Firmanız ve kablo sektörü açısından değerlendirebilir misiniz?

 

2017 yılını bugüne kadar sektörel anlamdan değerlendirdiğimizde, global anlamda ekonomik büyüme ve dünya ticaret hacminde yavaşlama yaşandığı, faiz artışları ve doğrudan sermaye yatırım girişlerinin zayıflaması nedeniyle de ticari risklerin arttığını söyleyebiliriz. Genel bir değerlendirme yaptığımızda ise global anlamda yaşanan siyasi karmaşalar ile istikrarsız piyasa ortamının yaratmış olduğu güvensiz ticaret ve pazar koşulları nedeniyle geride bıraktığımız günlerin sadece kendi sektörümüz için değil tüm sektör ve firmalar adına iyi geçmediğini söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz yıl boyunca ülkemizde ve dış ülkelerde yaşanmış olan politik sorunlar, piyasalardaki istikrarsızlık ve kurlardaki dalgalanmalar nedeniyle olumlu anlamda önemli ve kayda değer bir gelişme gerçekleşmemiş olup sadece faaliyet gösterdiğimiz sektörde değil diğer tüm sektörlerde de firmaların büyüme ya da gelişme kaydetmeden, irtifa kaybetmeden aynı seviyede stabil bir şekilde mevcudiyetlerini idame ettikleri ya da bu yılı en az kayıp ile bitirmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu soruyu son olarak firmamız adına değerlendirdiğimizde ise kurulduğu günden bugüne kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyeti odaklı faaliyet gerçekleştiren işletmemizin piyasa koşulları ne olursa olsun 2017 yılında da bu çizgide yoluna devam edip kaliteli ürün ve hizmeti daha ucuz maliyetle, hatasız ve zamanında optimum kaynak ve avantajla müşterilerine temin edip çalışanlarının eğitim seviyesini arttırarak üretim prosesinde sürekli iyileştirme ve gelişim içinde olduğunu, kurumsal yönetim anlayışımız ile daha temkinli, yaptığı işlerde daha seçici ve karlılık konusunda daha hassas olup bu doğrultuda bir strateji içerisinde ilerlediğimizi söyleyebiliriz.

 

Kablo sektöründe şikayet edilen konuların başında haksız rekabet yer alıyor? Haksız rekabet daha çok iç piyasada mı gözleniyor? İhracatta da haksız rekabet yaşanıyor mu?

 

Sadece içinde bulunduğumuz sektörü değil tüm sektörleri rahatsız eden problemlerin başında haksız rekabet gelmektedir. Sırf aynı sektörde olduğunuz için aynı kulvar ve konumda olmadığımız üretici diye tabir edilen merdiven altı firmalarla aynı ürün tipini ürettiğiniz için denk tutulmak ve kıyaslanmak bizim için çok rahatsız edici bir durumdur. Biz rakiplerimizi kendimize örnek alarak, onlara saygı duyarak, başarılarını alkışlayarak, eleştirmeden sadece hedeflerimize odaklanarak bugünlere geldik. Ancak bugün yerli Çinliler diye tabir ettiğimiz, merdiven altı, dürüst olmayan ve sanayiciler olarak “anlık" diye isimlendirdiğimiz, müşterileri elinizden almaya çalışarak haksız rekabet oluşturan firmalardan rahatsız olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Zira, bu gibi firmalarla aynı platformda değiliz ve olamayız. Bu durum, ülke ekonomisine, sektöre ve tedarikçilere zarar vermekte olup üreticilerin bu alana geniş bir açıdan bakmaları gerekmektedir. Bu sorunu global platforma taşıdığımızda ise söz konusu durumun ülkemizde yaşanandan farklı olmadığını, dolayısıyla haksız rekabete dayalı şikayetlerin sadece ülkeler için ulusal değil aynı zamanda küresel bir sorun teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Birçok üretici pazar payını arttırabilmek veya koruyabilmek için farklı çalışmalar yapıyor. Bunu doğal bir sonucu olarak da dünya kablo pazarında da ülkemizde olduğu gibi çok büyük bir haksız rekabet yaşanıyor.

 

“Türkiye’de büyük projelerde şartnameye 3-4 markanın ismi yazılır? O fabrika kapansa bile emin olun kapandığını bilmezler ve yine o markayı yazarlar” şeklinde bir eleştiri söz konusu. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz. Diğer firmalar yeterli değil mi?

 

Karlı, kaliteli, güzel ve başarılı işlerin ortaya çıkartılabilmesi için şahsi fikrim sektörün, firma yapısı, background, makine parkuru gibi alanlarda kendini geliştirmiş güçlü markaların önderliğinde idame ettirilmesidir. Bunun tekelcilik zihniyetinde bir yaklaşım olmadığının altını çizip bu durumun marka değeri oluşturmuş firmaların dışında kalan diğer işletmelerin yeterli olmadığı görüşünü ortaya çıkartmadığını belirterek sadece içinde bulunduğumuz sektörün değil genel anlamda tüm sanayiinin gelişimi ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için bir gereklilik olduğunu özellikle belirtmek isterim.

 

CPR - EN 50575 kriterlerinin AB’de zorunlu olmasının “AB ülkelerine yapılan ihracatı hareketlendireceği” görüşüne katılıyor musunuz?

 

İnovasyon ve Ar-Ge yatırımlarının ürün kalitesinde artış yaratacağının ve ürün yapısının geliştirilmesi için ürüne katma değer katacağının bilincinde olan firmamız, bu nedenle bu alanda daimi faaliyette bulunmakta, göstermiş olduğu etkin başarı ve performansı neticesinde global olarak rekabet eden, sanayinin ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, müşteri memnuniyeti odaklı kalite anlayışı ile ana sanayiciler tarafından tercih edilen bir tedarikçi konumunda bulunmaktadır. Bu bağlamda Elcab Kablo olarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (CPR) kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı ile binalarda ve diğer altyapılarda kullanılacak kablolara ilişkin getirilecek olan ve 2017 yılında AB ülkelerine kablo ihracatında istenecek olan kriterlere yönelik gelişmeleri yakından takip etmiş, gerekli adımları atarak araştırma faaliyetlerini sürdürmüş ve tüm altyapı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Firmamız olarak söz konusu standardın zorunlu olmasının AB ülkelerine yapılan ihracatı hareketlendireceğini düşünüyoruz.

 

Hep Türk meslektaşlarınız veya rakiplerinizle yaşadığınız sorunları ele alıyoruz. Peki, farklı ülkelerden rakiplerinizle, uluslararası pazarlarda ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz. Onların ürünlerinde kalite, fonksiyonellik vb. konularda eksiklikler görüyor musunuz?

 

Bir önceki soruya vermiş olduğum cevapta söylediğim gibi birçok üretici pazar payını arttırabilmek veya koruyabilmek için farklı çalışmalar yapıyor. Bunun doğal bir sonucu olarak da dünya kablo pazarında da ülkemizde olduğu gibi çok büyük bir haksız rekabet yaşanıyor. Uluslararası pazarlardaki rakiplerimize baktığımızda çoğu firmanın üretim kapasitesini arttırırken maliyetleri en aza indirmek ve tedarik sürelerini yakalayabilmek için ürün kalitesinden feragat ettiğini veya kapasite artırımına gidildiği halde atıl kapasite ile çalışıp bu durumun maliyete yansıması neticesinde haksız fiyat artışına gittiğini ve daha da kötüsü kalitesiz ve fonksiyonel olmayan ürünlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu görmekteyiz. Asıl olan yüksek kapasite ile kaliteli üretim yapıp uygun etkin ve verimli pazarlama stratejileriyle müşterilere zamanında hizmet verebilmektedir.

 

Özellikle mesleki eğitim, iklim değişikliği, çevre bilinci gibi konular son yıllarda duyarlılığın arttığı noktalar. Sosyal sorumluluk projelerinizi ve firma olarak bu konuya yaklaşımınızı paylaşır mısınız?

 

Ülkemizde görülen en büyük kronik sorunun maalesef ki nitelikli ara eleman eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ülkemizde mühendis unvanına sahip olan insanların çoğunun eline bir tornavida dahi olmadan mezun olmasının sıkıntılarını yaşıyoruz ne yazık ki. Elcab olarak Türkiye’nin ihracatta ana lokomotifi olan beyaz eşya, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerin kendi içlerinde ara eleman yetiştirmeye yönelik lise ve dengi mesleki ve teknik okullarını kurmaları gerektiği görüşünü savunuyoruz. Bu okullarda eli yatkın ve pratik düşünebilen insanları yetiştirerek hazır ve deneyimli bir teknik ekip olarak iyi bir noktadan sektöre kazandırmış oluruz. Meslek lisesi kökenli genç bir işletmeci olarak firmamız kurucu ortaklarından Sn. Nejdet Tıskaoğlu’nun önderliğinde meslek liseleriyle iletişim halindeyiz. Uzman ekibimizle öğrencilerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. İleride alt yapımızın daha güçlü bir şekilde oluşması için bu tür çalışmalara önem vermekteyiz. Bunun yanı sıra üretim yapan bir firma olarak faaliyetimizi iklim ve çevreye duyarlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Zira, çevre, yaşadığımız ortamdır ve felsefe olarak yaptığımız bütün projelerde bunu esas alarak hareket ediyoruz. Bütün tadilat, yenileme ve yeni projelerde ilk baktığımız husus çevre uyumu ve atıklar meselesidir. Tüm bu işlemleri İSO 18001 çerçevesinde çevre politikamıza göre yapmaktayız